Čtvrtek 30. května 2024| Svátek má Ferdinand| Zítra má svátek Kamila | Gratulace - poslat SMS zdarma

Tramvaje

Historie MHD v Brně

Období koněspřežné dráhy (1869-1881)

Městská hromadná doprava byla v Brně zahájena 17. srpna 1869 zprovozněním první koněspřežné dráhy na našem území, po Vídni a Budapešti třetí v tehdejší rakousko-uherské monarchii. Provozování dráhy se ujala společnost „Brünner Tramway Gesellschaft für Personen und Frachtenverkehr” (Brněnská dopravní společnost pro osobní a nákladní dopravu). Na první trati od Kiosku (Moravské náměstí) do Kartouz (Královo Pole, Semilasso) jezdilo 6 vozů v intervalu 15 minut. V roce 1870 bylo již v provozu 57 vozů, jezdících na čtyřech tratích pro dopravu osob a jedné nákladní vlečce. Součástí této sítě byly tři vozovny, a to v Pisárkách, Králově Poli (před dnešním Semilassem) a v Raduitově (Marešově) ulici. Koněspřežná dráha byla v Brně provozována s přestávkou v letech 1875 až 1876 do roku 1881, kdy byl provoz pro nerentabilitu zastaven.

Parní provoz (1884-1899)

V roce 1884 byla založena akciová společnost „Brünner Damf - Tramway” (Brněnská parní tramvaj), která dne 24. května 1884 zahájila na trati Pisárky - Královo Pole provoz parní pouliční dráhy, který byl ještě téhož roku rozšířen na další trať v úseku Václavská - Ústřední hřbitov. Do provozu bylo uvedeno postupně 15 lokomotiv a 31 vlečných vozů. V roce 1886 byla založena nová společnost pod názvem „Brünner Local Eisenbahn Gesellschaft” (Brněnská místní železniční společnost). Parní provoz nezanikl ani po elektrifikaci provozu osobní dopravy. Počet parních lokomotiv se pouze snížil na čtyři, které sloužily v nákladní vlečkové dopravě a do osobní dopravy mohly být zařazeny pouze při výpadcích elektrické napájecí sítě nebo ke zvládnutí zvýšeného provozu o nedělích a svátcích. Poslední parní lokomotiva „Caroline” (dnes exponát Technického muzea v Brně) rozvážela železniční nákladní vozy ulicemi města až do února 1926, kdy byla převedena na vlečku Zbrojovky, napojenou přímo na železniční síť ČSD. Tím skončila první etapa parního provozu na kolejích brněnské pouliční dopravy. Druhá etapa parního provozu nastala až ve čtyřicátých letech po připojení místní dráhy Brno - Líšeň ke Společnosti brněnských elektrických pouličních drah.

Elektrický provoz (od roku 1900)

V roce 1900 započala v Brně rakouská společnost „Österreichische Union Elektrizitäts Gesellschaft” s výstavbou a provozem pouliční dráhy s elektrickým pohonem. Ještě v roce 1900 byla ustavena akciová společnost s účastí města Brna „Gesellschaft der Brünner elektrischen Strassenbahnen” (Společnost brněnských elektrických pouličních drah). Tato společnost je přímým předchůdcem dnešního dopravního podniku. Provoz byl zahájen 21.června 1900 na upravených tratích parní dráhy. Po vybudování dalších tratí bylo koncem roku 1903 v provozu pět linek, které byly rozlišeny pomocí barevných terčů. Vozový park tvořilo 41 motorových a 12 vlečných vozů, vyrobených ve Štýrském Hradci a postupně upravených 29 vlečných vozů z období koňské a parní dráhy. Prvními vozy domácí výroby bylo 7 motorových vozů od brněnské firmy Lederer - Porges (pozdější Královopolská strojírna) dodaných v letech 1903 - 1904. Pro elektrický provoz byla přebudována stará vozovna v Pisárkách a vystavěna nová v Králově Poli (nyní slouží jako budova měnírny). Před 1. světovou válkou došlo v síti pouliční dráhy jen k dílčím úpravám a změnám.

Od roku 1918

Válečná léta se podepsala na zhoršení technického stavu jak tratí, tak i vozidel. Proto musely po ukončení války nové správní orgány v Brně zahájit obnovu tratí a vozidel, která byla ukončena v roce 1920. Dvacátá a třicátá léta byla ve znamení bouřlivého rozvoje kolejové elektrické dráhy a s tím souvisejících změn a rozšiřování tramvajových linek. Tratě se postupně prodlužovaly do předměstí, která byla připojena k Brnu. S prodlužováním tratí souvisely i rozsáhlé dodávky nových motorových vozů pro které byla v roce 1926 vybudována nová vozovna v Husovicích. S rozvojem dopravy rostly i nároky na trakční napájecí síť. V počátcích bylo trolejové vedení napájeno z usměrňovací stanice městské elektrárny na Radlase. V následujících letech byly vybudovány dvě nové měnírny s plně automatizovaným provozem - Tábor (1926) a Křížová (1928).

Od roku 1930

V roce 1930 zavedla Společnost brněnských pouličních drah jako doplněk stávající tramvajové dopravy dopravu autobusovou. Do konce roku 1938 bylo v provozu již 11 autobusových linek. Vozový park autobusové dopravy byl soustředěn v moderních garážích na Grmelově ulici. Druhá světová válka opět velmi negativně poznamenala celý systém městské dopravy. Po bombardování Brna a přechodu fronty byla značná část vozidel a zařízení zničena nebo poškozena. Obnova tramvajového provozu trvala několik měsíců, neboť kromě oprav poškozených tramvajových tratí bylo třeba zajistit i obnovu trolejového vedení, které bylo ze 60 % zničeno. Elektrický provoz byl v plném rozsahu obnoven až koncem roku 1945 na 10 linkách o celkové délce 74,6 km. Autobusovou dopravu bylo po válce nutno začít budovat znovu od základu, neboť většinu provozuschopných autobusů zabavila ustupující nacistická armáda.

Od roku 1946

Dne 5. května 1946 byl zahájen provoz lodní dopravy. Využití údolní přehrady na řece Svratce k provozu rekreační lodní dopravy mělo své počátky již ve 30. letech, dříve než byla přehrada dokončena. K realizaci těchto záměrů však mohlo dojít až po ukončení války.

Provoz zajišťovaly dvě lodě německé výroby, které byly dodány ještě za války. Pohon lodí elektrickým trakčním motorem napájeným z lodních akumulátorů zvýrazňuje funkci nádrže jako jednoho ze zdrojů pitné vody a je vhodným příspěvkem pro ekologii v rekreační oblasti. Nejvýznamnějším obdobím rozvoje lodního parku byla padesátá léta, kdy byly postupně spuštěny na vodu lodě vyrobené převážně ve vlastní loděnici, které slouží spolehlivě dodnes.

Od roku 1949

V červenci 1949 se také podařilo zahájit provoz na nově vybudovaných trolejbusových tratích, o jehož zavedení se Brno snažilo již v období první republiky. Do konce roku 1949 byly uvedeny do provozu 3 linky. V roce 1954 pak prodloužením jedné z nich začala trolejbusová doprava plnit dopravní funkci i v rámci brněnského regionu.

Od roku 1951

Původní akciová společnost provozující městskou hromadnou dopravu byla koncem 40. let nahrazena komunálním podnikem, který od roku 1951 dostal dnešní název Dopravní podnik města Brna. V 50. a 60. letech nedošlo k podstatnému rozšíření kolejové dopravy, která byla dobudována v poválečných letech. Došlo však především k modernizaci vozového parku, tratí a technických zařízení. Byla započata zásadní modernizace tramvajového vozového parku zavedením čtyřnápravových tramvají řady T z ČKD Praha odvozené podle licence amerických vozů PCC. V roce 1967 byl vozový park doplněn článkovými vozy K. V roce 1968 podnik provozoval 17 stálých linek o celkové délce 157,7 km. Provozováním výkonnějších trakčních vozidel značně vzrostly nároky na trakční napájecí soustavu. V roce 1970 bylo v provozu 10 stabilních měníren o celkovém výkonu 30 MW. V druhé polovině 60. let dochází v důsledku jednostranné preference autobusové dopravy k postupné stagnaci trolejbusové dopravy. Autobusová doprava se stala zdánlivě jednoduchým řešením dopravní obsluhy nových sídlišť. Nicméně palivoenergetická krize v 70. letech opět obrátila pozornost k elektrické trakci. Město Brno - jako jedno z mála měst v České republice - nepodlehlo tendenci rušení tratí, proto mohlo přistoupit k renesanci trolejbusového provozu.

Od roku 1970

V souvislosti s uplatněním nepřestupného tarifu hromadné dopravy po roce 1970 docházelo postupně k zavádění nových - převážně autobusových - linek s trasami vedoucími vždy do centra města. Pro obsluhu nových satelitních sídlišť bylo dodatečně postaveno několik nových tramvajových tratí vedených po samostatných tělesech. Tyto vysokokapacitní úseky však byly zapojovány do stávajícího kolejového systému ve středu města.

Od roku 1990

Na přelomu 80. a 90. let se začala projevovat provozní stagnace systému. Prudký růst individuálního motorismu vystavil hromadnou dopravu ostré konfrontaci. Proto bylo vedením města přijato rozhodnutí o organizační změně systému hromadné dopravy jako opatření s dočasnou účinností do konečného vyřešení zkapacitnění především kolejového systému. K realizaci nového systému došlo v roce 1995. Změna organizace provozu městské hromadné dopravy byla jednoznačně vyvolána potřebou zefektivnění jejího provozu. Při přípravě i vlastní realizaci byl kladen důraz:

 • na maximální využití tramvajové a trolejbusové trakce a omezení souběžných autobusových linek,
 • na ekologickou situaci středu města a dalších významných lokalit,
 • na zjednodušení tramvajové sítě a zkrácení intervalu mezi následujícími soupravami
 • Historie

  V severočeském městě České Lípa byla založena společnost Bohemia, která již kolem roku 1931 dodávala tramvajové vozy do Mariánských Lázní.

  Společnost byla následně začleněna do Ringhofferových závodů. Po skončení druhé světové války došlo již v říjnu 1945 ke zestátnění. V dnešním areálu dlouho sídlil národní podník Vagonka Tatra, ta se zabývala především výrobou nákladních vlakových vagonů a byla součástí koncernu Československých vagónek Tatra, sdružení národních podniků.

  V průběhu doby se se sídlo koncernu přesunulo do Prahy, ale výroba v České Lípě zůstala v odstatě do dnešní doby. Vagonku po roce 1990 získala kanadská akciová společnost Bombardier a v jejích areálu vzniklo několik menších servisních společností.

  Vozidla brněnské městské dopravy

  Tramvaj T3

  délka
  15104 mm
  šířka
  2500 mm
  hmotnost
  16000 kg
  obsaditelnost
  110 osob
  výkon
  4x40 kW
  rychlost
  65 km/h

  Tramvaj T3R

  délka
  15104 mm
  šířka
  2500 mm
  hmotnost
  16000 kg
  obsaditelnost
  110 osob
  výkon
  4x47 kW
  rychlost
  65 km/h

  Tramvaj K2

  délka
  21504 mm
  šířka
  2500 mm
  hmotnost
  21800 kg
  obsaditelnost
  157 osob
  výkon
  4x40 kW
  rychlost
  60 km/h

  Tramvaj K2R

  délka
  21504 mm
  šířka
  2500 mm
  hmotnost
  21800 kg
  obsaditelnost
  157 osob
  výkon
  4x40 kW
  rychlost
  60 km/h

  Tramvaj T6A5

  délka
  15640 mm
  šířka
  2500 mm
  hmotnost
  19500 kg
  obsaditelnost
  117 osob
  výkon
  4x47 kW
  rychlost
  65 km/h

  Tramvaj KT8D5

  délka
  31240 mm
  šířka
  2480 mm
  hmotnost
  38000 kg
  obsaditelnost
  231 osob
  výkon
  8x45 kW
  rychlost
  65 km/h

  Tramvaj KT8D5N

  délka
  31240 mm
  šířka
  2480 mm
  hmotnost
  38000 kg
  obsaditelnost
  231 osob
  výkon
  8x49,3 kW
  rychlost
  65 km/h

  Tramvaj RT6N1

  délka
  27600 mm
  šířka
  2440 mm
  hmotnost
  32850 kg
  obsaditelnost
  215 osob
  výkon
  4x104 kW
  rychlost
  80 km/h

  Tramvaj Anitra

  délka
  20090 mm
  šířka
  2460 mm
  hmotnost
  24200 kg
  obsaditelnost
  155 osob
  výkon
  4x90 kW
  rychlost
  70 km/h

  Tramvaj K3R-N

  délka
  29354 mm
  šířka
  2500 mm
  hmotnost
  36200 kg
  obsaditelnost
  208 osob
  výkon
  8x40 kW
  rychlost
  65 km/h

  Vlečný tramvajový vůz VV60LF

  délka
  10980 mm
  šířka
  2500 mm
  hmotnost
  9800 kg
  obsaditelnost
  78 osob
  výkon
  - kW
  rychlost
  70 km/h

  Tramvaj VARIO LFR.E

  délka
  16200 mm
  šířka
  2480 mm
  hmotnost
  21200 kg
  obsaditelnost
  102 osob
  výkon
  4x90 kW
  rychlost
  65 km/h

  Tramvaj VARIO LF2R.E

  délka
  23700 mm
  šířka
  2480 mm
  hmotnost
  30000 kg
  obsaditelnost
  163 osob
  výkon
  6x90 kW
  rychlost
  65 km/h

  Tramvaj Škoda 13T

  délka
  31060 mm
  šířka
  2460 mm
  hmotnost
  41200 kg
  obsaditelnost
  194 osob
  výkon
  6x90 kW
  rychlost
  70 km/h

  Tramvaj Škoda 13T5

  délka
  31060 mm
  šířka
  2460 mm
  hmotnost
  41485 kg
  obsaditelnost
  204 osob
  výkon
  6x90 kW
  rychlost
  70 km/h

  Trolejbus 14Tr

  délka
  11300 mm
  šířka
  2500 mm
  hmotnost
  10000 kg
  obsaditelnost
  80 osob
  výkon
  100 kW
  rychlost
  65 km/h

  Trolejbus 14TrM

  délka
  11340 mm
  šířka
  2500 mm
  hmotnost
  10000 kg
  obsaditelnost
  80 osob
  výkon
  100 kW
  rychlost
  65 km/h

  Trolejbus 15Tr

  délka
  17360 mm
  šířka
  2500 mm
  hmotnost
  15900 kg
  obsaditelnost
  145 osob
  výkon
  2x100 kW
  rychlost
  65 km/h

  Trolejbus 21Tr

  délka
  11560 mm
  šířka
  2500 mm
  hmotnost
  10950 kg
  obsaditelnost
  86 osob
  výkon
  140 kW
  rychlost
  65 km/h

  Trolejbus 22Tr

  délka
  18070 mm
  šířka
  2500 mm
  hmotnost
  18000 kg
  obsaditelnost
  140 osob
  výkon
  2x132 kW
  rychlost
  70 km/h

  Trolejbus 25Tr

  délka
  17800 mm
  šířka
  2500 mm
  hmotnost
  17660 kg
  obsaditelnost
  159 osob
  výkon
  240 kW
  rychlost
  65 km/h

  Autobus B731

  délka
  11347 mm
  šířka
  2500 mm
  hmotnost
  9850 kg
  obsaditelnost
  95 osob
  výkon
  175 kW
  rychlost
  70 km/h

  Autobus B741

  délka
  17355 mm
  šířka
  2500 mm
  hmotnost
  14210 kg
  obsaditelnost
  151 osob
  výkon
  175 kW
  rychlost
  70 km/h

  Autobus B931

  délka
  11345 mm
  šířka
  2500 mm
  hmotnost
  10150 kg
  obsaditelnost
  94 osob
  výkon
  175 kW
  rychlost
  70 km/h

  Autobus B941

  délka
  17615 mm
  šířka
  2500 mm
  hmotnost
  14400 kg
  obsaditelnost
  160 osob
  výkon
  175 kW
  rychlost
  70 km/h

  Autobus B961

  délka
  17590 mm
  šířka
  2500 mm
  hmotnost
  13870 kg
  obsaditelnost
  167 osob
  výkon
  213 kW
  rychlost
  70 km/h

  Autobus CITY BUS 12M

  délka
  11990 mm
  šířka
  2500 mm
  hmotnost
  11200 kg
  obsaditelnost
  99 osob
  výkon
  180 kW
  rychlost
  75 km/h

  Autobus CITELIS 12M

  délka
  11900 mm
  šířka
  2500 mm
  hmotnost
  11200 kg
  obsaditelnost
  100 osob
  výkon
  180 kW
  rychlost
  80 km/h

  Autobus CITELIS 18M

  délka
  17800 mm
  šířka
  2500 mm
  hmotnost
  17300 kg
  obsaditelnost
  157 osob
  výkon
  213 kW
  rychlost
  80 km/h

  CIBUS ENA MAXI MV 54A

  délka
  8432 mm
  šířka
  2109 mm
  hmotnost
  5400 kg
  obsaditelnost
  (6 vozíčků + doprovod)
  nebo 20 osob
  výkon
  115.5 kW
  rychlost
  90 km/h

  Autobus Crossway Low Entry

  délka
  11995 mm
  šířka
  2550 mm
  hmotnost
  10730 kg
  obsaditelnost
  (33+2 sedících)
  74 osob
  výkon
  243 kW
  rychlost
  85 km/h

   

  Prospekty špičkových moderních tramvají

  Tradiční český výrobce Škoda Transportation

  Prospekt tramvaje

   

  Prospekt tramvaje Forcity

   

  Prospekt tramvaje Škoda Plzeň

   

  Typ: 15T

  Výrobce: ŠKODA TRANSPORTATION, a.s., Plzeň

  Tento vůz tramvaje má typové označení 15T. Jedná se o tříčlánkové jednosměrné vozidlo se čtyřmi otočnými podvozky. Tento typ tramvaje má stoprocentně nízkopodlažní konstrukci. Vstupy jsou osazeny šesti dvoukřídlými dveřmi a jednou nájezdovou plošinou pro osoby se sníženou pohyblivostí. Pro řidiče jsou samostatné edsignově rozdílné dveře do řídící kabiny.

  Hmotnost vozidla bez cetujících je 41,6 tun. Délka vozu je 31,4 metru.

  Homologaci od Drážního úřadu získal provozovatel po mnoha zkouškách a najetí dostatečného počtu kilometrů ve zkušebním provozu bez cestujících. Následně byl vůz v prosinci 2010 nasazen k testům do ostrého provozu.

  Délka vozidla:

  31 400 mm

  Šířka vozidla:

  2 460 mm

  Výška skříně vozidla (bez sběrače):

  3 400 mm

  Hmotnost prázdného vozidla:

  43 790 kg

  Rozchod:

  1 435 mm

  Nástupní hrana dveří ve výšce:

  320 mm

  Maximální rychlost:

  60 km/h

  Minimální poloměr oblouku provozní:

  20 m

  Minimální poloměr oblouku (prázdné vozidlo):

  18 m

  Maximální stoupavost:

  85 ‰

  Maximální obsazení vozu k sezení:

  61 osob

  Maximální obsazení vozu k stání (5 osob/m2):

  139 osob

  Maximální obsazení vozu k stání (8 osob/m2):

  223 osob

  Maximální výška sněhové pokrývky nad temenem kolejnice:

  50 mm

  Maximální výška hladiny vody nad temenem kolejnice:

  10 mm